• สมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
  • Facebook Page: สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มฟน.
  • โทร. 087-2972408