ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน
มูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

มูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกตามช่องทางที่คุณเลือก โดยมีให้เลือก 3 ช่องทาง อีเมล Line และ Google เมื่อสมัครเรียบร้อย เข้าอีเมลเพื่อยืนยันบัญชี และเข้าสู่ระบบ

2. เลือกองค์กร

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกองค์กรโดยเลือก "กรุณาเลือกองค์กร" ด้านบนของหน้าเว็บ จะมี Pop Up เลือกองค์กรแสดงขึ้นมา แล้วเลือกองค์กรที่ต้องการจ่ายซะกาต เลือกปุ่มเลือกองค์กร

3. เลือกบริการ

สามารถเลือกได้จากเมนูหลัก และหน้าแรกส่วนบริการของเรา สามารถคำนวณ จ่าย ซะกาตทุกประเภท ซึ่งเมนูการบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละองค์กร

4. ชำระเงิน

ผู้จ่ายซะกาตสามารถคำนวณซะกาต และชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่าน QR Payment เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่มตรวจสอบสถานะ

ZRMAP ของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

ผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อนุมัติแล้วของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์ ดูเพิ่มเติม

บริการของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

จ่ายซะกาตสามารถคำนวณซะกาตทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่าน QR code

องค์กรซะกาตสามารถบริหารจัดการซะกาตได้อย่างโปร่งใสและประสิทธิภาพ มีระบบรายงานการเงินและกิจกรรมการแจกจ่ายสวัสดิการซะกาตแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และมีระบบบริการผู้ขอรับซะกาต ก่อน - หลังรับสวัสดิการซะกาต

ผู้ขอรับซะกาตสามารถยื่นขอรับซะกาตและได้รับการดูแลหลังจากได้รับสวัสดิการซะกาต

และยังมีบริการอื่นๆ เช่น ฟิดยะห์ กัฟฟาเราะห์ มนุษยธรรม เด็กกำพร้า บริจาค วากัฟ อากีเกาะห์ กุรบาน และละศีลอด ซึ่งเมนูการบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละองค์กร

รู้จักมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์?

Tickets

วิสัยทัศน์

Search

พันธกิจ

Flight

ค่านิยม

Tickets

เป้าหมาย

Search

ยุทธศาสตร์

Flight

รางวัลแห่งความสำเร็จ

งบการเงินของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

การบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส

แสดงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละองค์กร สามารถเลือกตามช่วงเวลาที่ต้องการ

เพิ่มเติม
ภาพรวมรายได้

องค์กรซะกาตสามารถบริหารจัดการซะกาตได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผลงานของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

สรุปยอดรวมสะสมการจ่ายซะกาตและบริจาคอื่น ๆ
ของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

สถิติการเข้าชมของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์

Top